Show content!
A little japanese-romanian dictionary!
A little japanese-romanian dictionary
         
  
                         Reguli de citire a sunetelor:

                 cha = cia                                   ge =  ghe
                 chu = ciu                                  sha  =  şa
                 chi = ci                                     shi =  şi  
                 cho = cio                                  shu  =  şu
                 ja = gia                                     sho =  şo
                 ji = gi                                        tsu = ţu
                 ju = giu                                     wa =  ua
                 jo = gio                                    e = ee
                 gi = ghi                                     y = i

                 ai, ei, oi = cu accent pe fiecare vocală.


      nage(tori) = cel care se apără; efectuează  tehnicile  de apărare;
      uke = cel care atacă; atacă prestabilit sau liber
      ki = în cazul unui om, energia sau forţa sa internă,    spirituală, de voinţă; noţiune filozofică    cu mai multe înţelesuri; baza filozofiei Aikido;
      kokyu = forţa respiraţiei, Ki în mişcare;
      kokyu-ho = tehnici de folosire a Ki-ului, exerciţii de dezvoltare    a Ki-ului;
      kokyu-nage = tehnici de aruncare a adversarului prin forţa Ki-ului;
      kamae = poziţia de bază(garda) în picioare,   cu tălpile în formă de T;
      migi-kamae = cu piciorul drept înainte;
      hidari-kamae = cu piciorul stâng înainte;
      ma-ai = distanţa optimă faţă de adversar,   necesară pentru a se putea efectua corect tehnica de Aikido;
      ai-hanmi = ambii parteneri au aceeaşi poziţie, respectiv    fie migi-kamae, fie hidari-kamae, dar faţă în    faţă;
      gyaku-hanmi = ambii parteneri au poziţii diferite;
      tekatana = sabia mâinii(muchia din partea degetului mic) se  foloseşte  deseori în tehnicile de Aikido pentru execuţia  unei lovituri(de  sabie); tekatana trebuie condusă prin kokyu!
      sabaki = termen general pentru toate formele şi exerciţiile    în mişcare;
      ashi-sabaki = deplasare în linie dreaptăprin paşi    adăugaţi, în hidari-kamae sau migi-kamae;
      tai-sabaki = mişcări de răsucire, de pivotare    a corpului;
      irimi(omote) = intrere prin interior(prin faţa adversarului,  direct,  pozitiv) pentru a executa tehnica de Aikido(daca adversarul trage,  cedează  şi intră!);
      za = poziţia de repaus în genunchi; poziţia   prntru concentrare(Mokuso);
      agura = poziţia de repaus cu picioarele încrucişate;
kyu = elev;
      dan = maestru, profesor;
      dojo = locul unde se caută Calea, sala de antrenamente;
      keikogi = costumul de Aikido;
      aikidoka = cel care practică Aikido;
      shikko = mişcări de deplasare(rotiri) în(pe)    genunchi pentru învăţarea echilibrului; exerciţiu    pregătitor pentru tehnicile Aikido în genunchi(Suwari-Waza);
      ukemi = exerciţiu de cădere, transformarea unei acţiuni    periculoase asupra lui Nage sau Uke într-o mişcare rotundă,    nepericuloasă prin cădere;
      mae-ukemi = cădere(rostogolire)  înainte, din  Hidari-Kamae  sau Migi-Kamae;
      ushiro-ukemi = cădere(rostogolire) înapoi, pe dreapta    sau pe stânga;
      yoko-ukemi = cădere(rostogolire) laterală, la dreapta   sau la stânga;

                       ashi = picior                                      mae = înaintare,    în faţă
                       atemi = lovitură                                 mawashi    = rotund
                       bokken = sabie din lemn                   migi = dreapta
                       chudan = la nivelul piep-                   nage = aruncare
                             tului (orizontal)                           omote = partea dinainte  a       
                       empi = cot                                             adversarului
                       hara = abdomen                               ryu = scoală,    metodă
                       hidari = stânda                                 sabaki    = eschivă
                       hiji = cot                                          shiho   = al patrulea
                       hiza = genunchi                                shime = a sugruma
                       jo = baston (diam. 25mm;                soto = exterior, afară
                             lung. 125cm)                              tai = corp
                       jodan = la nivelul capului                   uke = cel atacat
                             (sus)                                           ukemi =  cădere
                       jutsu = metodă                                  ura  =  opus,  spatele adver-
                       kamae = poziţie                                      sarului
                       kata = formă, tipar, urmă                   ushiro = din/în    spate; spa-
                       kiritsu = poziţia în picioare                       tele celui ce se apără
                       kokyu = puterea respiraţiei                waza = artă;   tehnică
                       koshi = sold, dinte de tigru                 yoko = lateral
                       kote = mână, încheietură


                                  Comenzi:                                   Grade  ierarhice în Dojo:
                             hajime = începeţi                                   kohai = începător
                             rei = salut                                             sempai    = elev vechi
                             yame = opriţi                                        sensei   =  instructor
                             yassme = relaxare                                 o-sensei = profesor
                             yoi = atenţie                                          shihan   =  maestru


                                        Nage-waza = tehnici de aruncare:
                                         shiho-nage = aruncare în patru părţi
                                         irimi-nage = aruncare prin intrare
                                         kote-gaeshi = răsucirea mâinii spre exterior
                                         kaiten-nage = aruncare în roată
                                         tanchi-nage = aruncarea “cer-pământ”
                                         kokyu-nage = aruncarea prin forţa respiraţiei
                                         koshi-nage = aruncarea din şolduri
                                         juji-garami = aruncarea cu braţele încrucişate
                                         aiki-otoshi = secerarea aiki
                                         sumi-otoshi = căderea în colţ
                                         aiki-nage = aruncarea aiki
     

                                     Katame – Waza = tehnici de fixare:

                               Ik-kyo = principiul nr.1; sau Ude-osae = fixarea braţului
                               Ni-kyo = principiul nr.2; sau Kote-mawashi = răsucirea
                                   mâinii spre interior
                               San-kyo = principiul nr.3; sau Kote-hineri = răsucirea
                                   mâinii cu braţul arcuit
                               Yon-kyo = principiul nr.4; sau Tekubi-osae = apăsarea
                                   dureroasă pe antebraţ
                               Go-kyo = principiul nr.5; sau Ude-nobashi = întinderea
                                   braţului ţinut drept
                               Ude-hishigi = cheie asupra cotului prins la subsioară


                                                               Numere:

                                                1 = ichi                       6 = roku
                                                2 = ni                         7 = shichi
                                                3 = san                       8 = hachi
                                                4 = shi (yon)               9  =  ku
                                                5 = go                       10 = ju                                           Posibilităţi de aplicare a tehnicilor:

                                       tachi-waza = Nage şi Uke în picioare
                                       suwari-waza = Nage şi Uke în genunchi
                                       hanmi-hatachi-waza = Uke în picioare,Nage în genunchi
                                       kaeshi-waza = contraprocedee
                                       kakari-geiko = mai mulţi Uke atacă pe rând
                                       taninzu-dori = mai mulţi Uke atacă deodată