Show content!
În timpul antrenamentului!
În timpul antrenamentului
         

     Iatǎ câteva lucruri ce trebuie avute în vedere în timpul antrenamentelor:
- realizarea echilibrului, stabilitǎţii şi mişcǎrii corecte a corpului
- nu trebuie sǎ existe forţǎ, grabǎ şi întrerupere, discontinuitate în timpul procedeului
- trebuie sǎ se ştie cǎ orice mişcare fǎcutǎ are un rost în luptǎ
- tot timpul sǎ se urmǎreascǎ respiraşia corectǎ
- în timpul procedeului trebuie controlate cele trei centre: de greutate, Ki şi al gândirii pentru a se uni în acelaşi punct(cu alte cuvinte coordonarea lor)
- fiţi relaxati şi pǎstrţi-vǎ calmul
- nu alergaţi dupǎ procedee noi şi spectaculoase
- atacul trebuie sǎ fie convingǎtor
- pe tatami: atenţie şi ţinutǎ corectǎ, marţialǎ; lucraţi şi NU vorbiţi.